Mindfulness i terapien - På et Acceptance & Commitment terapeutisk grundlag

Klik her for at læse om forfatterne

Bogen er en praktisk og teoretisk guide til terapeuter til forståelsen af den rolle mindfulness spiller i psykoterapi - og i særdeleshed i Acceptance & Commitment Therapy.

I bogen defineres mindfulness i forhold til et ACT perspektiv og udforsker forholdet mellem mindfulness og de seks ACT processer og mellem mindfulness og selve den terapeutiske relation. ACTs forankring i adfærdsvidenskaberne redegøres der præcist for. Bogens sidste halvdel er en praktisk guide viet til evnen til gennem selvindsigt at genkende og fremelske mindfulness hos klienten og hos terapeuten selv. Forfatterne formulerer de gode råd så man kan indarbejde dem i sin praksis med det samme. Tilgangen er en kreativ brug af både verbale og non-verbale metoder.

Klik på billedet for at købe bogen

Arbejdsskemaer og figurer til bogen Mindfulness i terapien

På denne side kan du finde arbejdsskemaer og figurer til bogen Mindfulness i terapien. Du kan frit printe dem og bruge dem, som du vil, i dit kliniske arbejde eller i din undervisning. Her kan du også finde et registreringsskema til dit hjemmearbejde, hver gang du har lavet en øvelse.