Mindfulness i pædagogikken

Klik her for at læse om forfatterne

Mindfulness i pædagogikken er en grundbog i mindfulness skrevet til den pædagogiske verden. Forfatterne har en forskningsbaseret tilgang til mindfulness og kommer med hverdagseksempler, historier, øvelser og cases. De fokuserer på, hvordan indre ro og stilhed kan være vejviseren til samhørighedserfaringer, der forandrer oplevelsen af at være i en mangelsituation til et overskud. Fra denne overskudsposition kan man bidrage til de næste generationer.

Bogen sætter også læseren i stand til at påbegynde en mindfulness-selvpraksis. Dens hensigt er at bidrage til at skabe skoleog daginstitutionskulturer, der modvirker stress og offerrollementalitet, og igangsætte en stilhedsrevolution, hvor erfaringer af samhørighed, positivitet og indre ro forplanter sig i den enkelte og i kulturen.

Klik på billedet for at købe bogen