Acceptance and Commitment Therapy 
- Psykologisk fleksibilitet og mindfulnessprocesser

Denne bog er en opdatereret udgave af en af de første bøger om terapiformen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) skrevet af de tre ophavsmænd.

Siden førsteudgaven udkom i 1999, har ACT udviklet sig betydeligt både begrebsmæssigt, teknologisk og empirisk, og et stort antal praktikere har taget tilgangen til sig som en velegnet og effektiv måde at skabe forandring på.

Denne udgave tager udgangspunkt i den psykologiske fleksibilitetsmodel som en enhedsmodel af menneskets funktioner og fokuserer på psykisk fleksibilitet som vejen til forandring og udbedring af en lang række af kliniske problemstillinger. Ud over dette fokus er bogen udvidet med beskrivelser af bl.a. mindfulnessprocesser, den terapeutiske relation, case-formulering og sammenhængen mellem ACT og kognitiv adfærdsterapi. Forfatterne beskriver desuden effektive og innovative måder at udvikle psykisk fleksibilitet på ved at anvende og målrette de seks centrale processer i ACT: defusion, accept, fleksibel opmærksomhed i forhold til nuet, selvet som kontekst, værdier og engageret handling.

Køb bogen

Steven C. Hayes
, ph.d., er professor ved Department of Psychology, University  of Nevada. Han har i sin karriere fokuseret på analysen af menneskets sprog og kognition, og hvilken betydning disse processer har for forståelse og lindring af menneskelig smerte.
Kelly G. Wilson, Ph.d., er docent i psykologi ved University of Mississippi. Han er en central skikkelse i ACT og var medforfatter til den skelsættende Acceptance and Commitment Therapy (Guilford Press, 1. udg. 1999, 2. udg. 2009). Wilson er blandt de mest efterspurgte ACT-lærere. Hans populære oplevelsesorienterede workshops kommer i berøring med tusinder af klinikere og studerende hvert år.

Læs mere på hans hjemmeside
Kirk D. Strosahl, ph.d., er praktiserende psykolog ved Central Washington Family Medicine i Yakama, Washington, hvor han er med til at fremme anvendelsen af ACT i almen lægepraksis for klienter, der er underforsikrede eller slet ikke har nogen forsikring – overvejende fra lavindkomstgruppen.